Nyheter

Elvärme

Elvärme innebär att vagnen kopplas till 380V (3 fas). Anslutningen sitter lätt åtkomligt på vagnens utsida och försörjer vagnens hela elsystem via en elcentral med huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Två varianter finns för elvärme:
– Direktverkande värme: Systemet utgörs av direktverkande radiatorer med termostater alt kompletterat golvvärmeslinga (komfortvärme)
– Vattenburen värme: Systemet finns i kombination gasol eller dieselvärme och arbetar med elpatroner. Systemet utgöras av väggplacerade konvektorer som kan kompletteras med vattenburen golvvärme. Systemet regleras genom central termostat.

Våra vattenburna system är utrustade med den unika Bolinpumpen som säkerställer extremt tyst, energisnål och bra cirkulation.

Storlek på varmvattenberedare är anpassad efter vagnens storlek och ändamål i spannet 15 liter till 58 liter.

 

Andra aktualiteter

Arkiv
 
 
Kontakta ossBesök oss på FacebookBesök oss på TwitterBesök oss på Google PlusBesök oss på YoutubeBesök oss på LinkedIn