Nyheter

Hans Olofsson, Karlstad kommun

– Vi har 12-13 olika Norrlandsvagnar sedan ett antal år och jag har bara positiva erfarenheter. Det handlar om skräddarsydda vagnar och de har alltid varit det bästa valet. En bra sak är att de förutom elanslutning även kan erbjuda gasol och batterisystem. Det sparar vi mycket pengar på vid korta uppställningar. En nog så viktig sak är också Norrlandsvagnars alltid lika trevliga bemötande.

 

Andra aktualiteter

Arkiv