Nyheter

Richard Hamnell, Växjö kommun

– Vi har ett drygt 15-tal vagnar för internuthyrning av vilka de flesta är Norrlandsvagnar. En viktig grundläggande fördel är att deras vagnar är anpassade efter svenskt klimat. Likaså att de har dokumentation som t ex sprängskisser med sökfunktion för reservdelar. Sedan sitter det aldrig fast om t ex något behöver åtgärdas. På det hela taget sköter sig de sig bra i allt från kundkontakt till service. Och en ekonomisk fördel är Norrlandsvagnars goda andrahandsvärde.

 

Andra aktualiteter

Arkiv