Om oss

Historia

Norrlandsvagnar startade 1961 med tillverkning av husvagnar. Ökat byggande och mekanisering av skogsbruket gjorde oss samtidigt uppmärksamma på ett snabbt växande behov av flyttbara baracker. Detta tände idén att tillverka den första mobila skogsvagnen i sitt slag redan 1963, vilket blev startskottet till vår utveckling av arbets- och rastvagnar för alla slags verksamheter och behov.

Idag är Norrlandsvagnar förknippat med stabila och tåliga vagnar av högsta kvalitet med närmast obegränsade anpassningsmöjligheter. Vi bedriver en ständig produktutveckling med egen tillverkning av alla vitala delar. Likaså har vi en tydlig miljöprofil och eftersträvar att vara ett föredöme i branschen. Sammantaget har detta gett oss en ledande marknadsposition där till dags dato mer än 19 000 Norrlandsvagnar rullat ut från vår fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten.

Produktion

Vår produktutveckling utgår till stor del från krav och önskemål från våra kunder. Därför ser vi det som ytterst viktigt att ha full kontroll över såväl den egna produktionen som inkommande komponenter. Vår höga kvalitet i allt från produkter till service säkerställs bland annat genom att:

  • Vi har egen tillverkning av fönster och dörrar till våra vagnar
  • Vi tillverkar snickerier och innerdörrar till våra vagnar i eget snickeri, detta för att uppnå maximal flexibilitet
  • Vi tillverkar även egna sandwichblock i olika mått på beställning
  • Vi har reservdelsförsäljning och service till marknadens alla förekommande vagnar

Affärsidé

Norrlandsvagnar ska tillverka och sälja flyttbara Skogsvagnar, Arbetsvagnar och Specialvagnar, med hög kvalitet och lång livslängd, producerade på ett rationellt och miljövänligt sätt.

Kvalitetspolicy

Norrlandsvagnars framgång bygger på samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.
Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov, ständig förbättring och mätning av vår förmåga att leva upp till dessa.
Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och trivsel.
Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Miljöpolicy

Norrlandsvagnar eftersträvar en produktion som ska minimera miljöpåverkan. En ständig översyn av tillverkning och materialval ska ske. Norrlandsvagnar ska också påverka bransch och kunder att göra miljövänliga val, så att produkten i möjligaste mån blir återvinningsbar.

Kontakta oss

Tel: +46 914 202 10
Fax: +46 914 203 80

Adress

Norrlandsvagnar
Korssjövägen 3
937 33 Bygdsiljum

Mattias Eriksson
VD
Mobil: +46 70 370 67 78
mattias.eriksson@norrlandsvagnar.se

 

Reservdelar

Direkt: +46 914 203 09
reservdelar@norrlandsvagnar.se

Service

Direkt: +46 914 202 08
service@norrlandsvagnar.se

Konstruktion & Kalkylering

Alexey Nikolaev
Direkt: +46 914 202 12
alexey.nikolaev@norrlandsvagnar.se

 

Försäljning

Tel: +46 914 202 10
info@norrlandsvagnar.se