Problem med växel samt web pga driftstörningar hos leverantör