Förråd

Förråd

Förråd

Förråd utgörs av ett utrymme med separat ingång utifrån. Tanken är att kunna förvara verktyg, utrustning, material som man inte vill ha inne i vagnen i ett låst och ändamålsenligt utrymme för att upprätthålla ordning och reda samt minska risken för stöld och skador på material och utrustning.

Kategori:
0000