Gasolvärme

Gasolvärme

Gasolvärme

Här finns två huvudsakliga alternativ för gasoluppvärmning:
- Vattenburen värme: Systemet utgörs av en gasolvärmepanna i kombination med vattenburen värme i form av väggplacerade konvektorer som kan kompletteras med golvvärme. Systemet styrs av central termostat. Systemet är därmed endast beroende av 12 V elförsörjning. Som tillval kan systemet utrustas med elpatroner som möjliggör eluppvärmning (se elvärme ovan).
- Luftburen värme: Systemet utgörs av en gasolvärmepanna som genom strålning samt via fläkt och luftslangar sprider värmen i vagnen. I små vagnar med ett rum sprids värmen enbart genom strålning (vilket minskar elförbrukningen).
Våra vattenburna system är utrustade med den unika Bolinpumpen som säkerställer extremt tyst, energisnål och bra cirkulation.
Varmvattensystemet utgörs i normala fall av 12 liter varmvattentillsats (beredare) när vagnen är utrustad med gasol eller dieselvärmare. Är vagnen installerad med dusch utrustas vagnen normalt istället med en 24 liter varmvattenberedare som även kan värmas med el.

Kategori:
0000