Omklädning

Omklädning

Omklädning

En vagn utrustad för omklädning har klädskåp och sittbänk för varje person samt torkskåp och tvättställ. Vagnar för fem eller fler personer är utrustade med två tvättställ. Vagnarna kan utrustas med träskåp eller plåtskåp. Om vagnen är utrustad med dieselvärme har den träskåp (med eller utan dörr) som vanligtvis är 40 cm breda. Plåtskåp är vanligtvis 60 cm breda och indelade i två sektioner där den ena har en dörr och kan låsas.

Kategori:
0000