Vagnar

Personalvagnar

En personalvagn har funktionerna för matrum/kök, toalett, ombyte samt dusch/tvätta sig. Personalvagnar kallas idag oftast för arbetsvagnar eller rastvagn.

Utställningsvagnar

En utställningsvagn används som förvaringsplats för utställningsmaterial under transport till och från utställningen, och väl på plats används vagnen som kontor, display och restaurangdel.

Toalettvagnar

En toalettvagn kan vara allt från ett komplett badrum med toalett, handfat och dusch till en stor vagn med 10 st toaletter med handfat som används på större evenemang och arbetsplatser.

Specialvagnar

Specialvagnarna löser en specifik uppgift och görs på uppdrag av en kund som själv kommer med förslag och idéer kring innehåll och användningsområde.

Skogsvagnar

En skogsvagn skall kunna fungera långt ute i skogen. Många tillbringar lång tid i sina skogsvagnar – långt från alla bekvämligheter. Då ställs extra höga krav avseende funktionalitet.

Bostadsvagnar

En bostadsvagn används där personalen måste ligga borta på jobb hela eller delar av veckan. Komforten i bostadsvagnar är därför extra viktig så att vilan blir behaglig så att man vaknar riktigt utvilad.

Arbetsvagnar

Arbetsvagnar används där personalen åker direkt ut till arbetsplatsen och där byter om till arbetskläder. Man kan starta sin arbetsdag här och byta om till arbetskläder och förvara sina kläder i ett låsbart skåp.

Rastvagnar

Rastvagnar används som en plats att hämta ny energi på raster och för att fräscha till sig med handfat & toalett. Fungerar ofta även som mötesplats och som ett fast driftsställe att utgå från.

Manskapsvagnar

I manskapsvagnar kan man byta om, duscha och tvätta sig. Den har toalett, kök och matrum. Manskapsvagnar kallas idag för arbetsvagnar eller rastvagnar, men ordet lever kvar framför allt inom statlig och kommunal förvaltning i t ex en del upphandlingar.

Kontorsvagnar

Kontorsvagnar är i första hand inredda för att fungera som mobila kontor. Det kan till exempel vara för projektledare för entreprenad-projekt, där alla viktiga papper och möten hålls.

Idrottsvagnar

Idrottsvagnar används på olika idrottsevenemang, till exempel  mål- och sekretariat-vagnar med många fönster runt om, för speaker och tidtagning.

Hantverkarvagnar

En hantverkarvagn används t ex av snickare, plattläggare m fl och har en layout och funktionalitet som är helt anpassad efter hantverkarens önskemål.

Duschvagnar

Duschvagnar med fräscha, lättstädade duschar som även kan kombineras med toaletter. Vagnarna är isolerade i sandwichlaminat med lager av plast för att vara tåliga mot den invändiga fukten och lätta att hålla rena.

Servicevagnar

En servicevagn används ofta som kombinerad service- och rastvagn för personalen. Kallas även för depåvagn. Servicevagnar är utrustad med en välsorterad verkstad för reparationer direkt på arbetsplatsen och innehåller till exempel elverk, kompressor, svets, slangpress och kedjeslip.