Kontorsvagnar

En kontorsvagn är i första hand inredd för att fungera som ett mobilt kontor. Det kan vara för en projektledare för ett entreprenad-projekt, där alla viktiga papper och möten hålls. Kontorsvagnar kan även dubblera som plats för möten och raster, med t ex en köksdel och toalett. Används kontorsvagnen på fältet så kan det vara en kombinationsvagn som har både gas och el, samt skulle kunna ha ett eget elverk.

Titta gärna på sidan för rastvagnar som kan göras upp till 9 m invändigt och ha 16 platser, som har samma funktionalitet. De kan ge lite idéer om hur man kan göra mindre kontorsvagnar.

Det finns en mängd med planlösningar med ett eller flera skrivbord som kan vara i separata rum med ett gemensamt mötes/rastrum i mitten m fl. Kom med dina idéer om hur du vill ha din vagn så tar vi fram ett förslag på din kontorsvagn.