Servicevagnar

En servicevagn används framförallt i skogsbruket där de ofta fungerar som kombinerad service- och rastvagn för skogspersonalen. Kallas även för depåvagn. Servicevagnar är även utrustad med en välsorterad verkstad för reparationer direkt på arbetsplatsen. Servicevagnen utrustas i nära samråd med kunden och innehåller ofta – förutom ett stort elverk – även kompressor, svets, slangpress och kedjeslip. Servicevagnens nivå och position kan justeras med hydraulik (tillval) för stödben och nivåreglering av boggie.

Vi bygger alla servicevagnar från grunden själva, både chassi, tankar och överdel – så du kan få den byggd exakt som du vill ha den ner på detaljnivå. Vilka och hur många pumpar för bränsle, Adblue, olja, smörjmedel, tryckluft etc är unikt för varje kund. Med vår långa erfarenhet sedan tidigt 60-tal så kan vi tillsammans ta fram en väl fungerande lösning som kan bli din bas i många år framöver.

Genom att ha egen tillverkning av alla nyckelkomponenter så som chassi, tankar, tak/väggar/golv, inredning, fönster, dörrar, värmeskåp mm så kan vi säkerställa att alla detaljer håller högsta klass. De komponenter som vi köper är valda för att hålla högsta klass och kunna fungera på ett driftsäkert sätt under många år med normalt underhåll.

En servicevagns styrka är att man på fältet direkt kan tanka, serva och reparera de fordon/maskiner som används. De är mycket lönsamt att ha dessa servicevagnar med mycket funktionalitet då det minimerar stilleståndet och gör att man kan få en högre produktion. Med en lång förväntad livslängd på service