Specialvagnar

En specialvagn gör något som inte är bland våra övriga 13 kategorier av vagnar. Specialvagnarna löser en specifik uppgift och görs på uppdrag av en kund som själv kommer med förslag och idéer kring innehåll och användningsområde. Det kan vara:

  • Pausvagn – används bland annat av Göteborgs spårvägar för att deras chaufförer, när de står vid en ändhållplats, ska kunna få sin välbehövliga paus. Vagnen är utrustad med rastutrymme och toalett.
  • Spa/bastuvagn för rekreation, med dusch & toalett. Kan ha olika typer av uppvärmning.
  • Friluftsvagn, avsedda att placeras långt ute i skogen och värmas upp med t ex vedkamin. Vi har levererat tre st till samer som har flygs ut med helikopter dit de skulle placeras – där inga vägar finns.
  • Jaktvagn, avsedda för att vara en bas för jakt i skogen
  • Slaktvagn
  • Försäljningsvagn
  • Biljettvagn
  • m fl

Har du en idé om hur du vill att din specialvagn skall se ut så hör av dig så tar vi fram ett förslag.