Funktioner

Som marknadens mest erfarna vagnstillverkare är utrustning och funktionalitet något som vi ständigt utvecklar – allt som oftast i nära samarbete med våra kunder. Syftet är förstås att maximera din nytta och komfort. Här ser du exempel på den höga funktionalitetsnivå vi erbjuder idag. Har du frågor eller egen input kring dessa eller ytterligare funktioner, tveka inte att höra dig av till oss.

 • Dusch

  En vagn med dusch har som standard en 140 l varmvattentank. Duschkabinen är 80 x 80 cm och utrustad med skjutdörr, garnityr, tvågrepps duschblandare (för att lättare kunna tömma blandaren och undvika frostsprängning). Avrinning av gråvatten sker genom golvet.
 • Omklädning

  En vagn utrustad för omklädning har klädskåp och sittbänk för varje person samt torkskåp och tvättställ. Vagnar för fem eller fler personer är utrustade med två tvättställ. Vagnarna kan utrustas med träskåp eller plåtskåp. Om vagnen är utrustad med dieselvärme har den träskåp (med eller utan dörr) som vanligtvis är 40 cm breda. Plåtskåp är vanligtvis 60 cm breda och indelade i två sektioner där den ena har en dörr och kan låsas.
 • Mat & Pentry

  Matdelen Bord och stolar och/eller sittbänk som även kan fungera som viloplats. Fönster finns alltid utformade och placerade för att få en ljus och trevlig miljö. Ett fönster är alltid öppningsbart för att även fungera som nödutgång. Pentry: Kylskåp, överskåp, matvärmeskåp, bänkskiva för avställning.
 Pentryt kan efter önskemål kompletteras med spis och mikrovågsugn beroende på vagnens storlek och utformning.
 • Toalett

  [dimage url="https://norrlandsvagnar.se/wp/wp-content/uploads/Toalett.jpg" control=true]
 • Övernattning

  Sovplatserna är som regel placerade två per rum i form av över- och undersäng. Madrasser ingår som standard. I rummen finns även garderob. Antalet sovplatser anpassas efter behov beroende på vagnens storlek.
 • Nätanslutning vatten

  Vagnar kan utrustas med en förberedd anslutning av externt vatten. Detta utgörs av en central anslutning med trycktreducering (1,2 bar). Utvändigt i form av gängat rör för att kunna anpassas efter eget behov. Kopplingsstandard kan också anpassas efter kundens önskemål.
 • Nätanslutning avlopp

  Vagnen kan anpassas för anslutning till avloppsnät genom att rören förlängs på undersidan. Rören är som standard 32 mm i diameter.
 • Förråd

  Förråd utgörs av ett utrymme med separat ingång utifrån. Tanken är att kunna förvara verktyg, utrustning, material som man inte vill ha inne i vagnen i ett låst och ändamålsenligt utrymme för att upprätthålla ordning och reda samt minska risken för stöld och skador på material och utrustning.
 • Verkstad

  Verkstad utgörs av ett utrymme med separat ingång. Utrymmet är utformat med verktygsbänk, förvaringsutrymmen i form av hurtsar och hyllor. Golvet utgörs av durkplåt för att skapa ett halkfritt, tåligt golv som är enkelt att hålla rent.
 • Bromsad eller obromsad

  Bromsad Vagnen levereras registreringsbesiktad och godkänd för farter upp till 80 km/h. Kräver kontrollbesiktning vart annat år. Vi hänvisar till gällande regelverk avseende krav på körkort och dragfordon. Obromsad En obromsad vagn kan dras med personbil och högsta tillåten hastighet i trafik är 30 km/h. Vagnens bruttovikt får ej överstiga dragfordonets bruttovikt. Detta alternativ kräver endast innehav av B-körkort. Vi hänvisar dock ytterst till gällande regelverk.
 • Drag

  Drag finns i olika utföranden:
 - Personbil: 50 mm kulkoppling
 - Lastbil: VBG-ögla
 - Traktor: Ringdrag (76 mm diameter)
 • Underrede

  Våra underreden utgörs normalt av en ram med dragbalk, axlar och hjul. Beroende på vikt och önskemål från kund utrustas vagnen med en eller två axlar. Hjuldimensioner är normalt 14″ men kan delvis anpassas efter kundens behov och önskemål. Vi tillverkar även vinkeljärnram (stålram) utan hjul samt lastväxlarram. Alla vagnar kan utrustas med lyftjärn för lyft med kran.
 • Elvärme

  Elvärme innebär att vagnen kopplas till 380V (3 fas). Anslutningen sitter lätt åtkomligt på vagnens utsida och försörjer vagnens hela elsystem via en elcentral med huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare. Två varianter finns för elvärme:
- Direktverkande värme: Systemet utgörs av direktverkande radiatorer med termostater alt kompletterat golvvärmeslinga (komfortvärme)
- Vattenburen värme: Systemet finns i kombination gasol eller dieselvärme och arbetar med elpatroner. Systemet utgöras av väggplacerade konvektorer som kan kompletteras med vattenburen golvvärme. Systemet regleras genom central termostat. Våra vattenburna system är utrustade med den unika Bolinpumpen som säkerställer extremt tyst, energisnål och bra cirkulation. Storlek på varmvattenberedare är anpassad efter vagnens storlek och ändamål i spannet 15 liter till 58 liter.
 • Gasolvärme

  Här finns två huvudsakliga alternativ för gasoluppvärmning:
- Vattenburen värme: Systemet utgörs av en gasolvärmepanna i kombination med vattenburen värme i form av väggplacerade konvektorer som kan kompletteras med golvvärme. Systemet styrs av central termostat. Systemet är därmed endast beroende av 12 V elförsörjning. Som tillval kan systemet utrustas med elpatroner som möjliggör eluppvärmning (se elvärme ovan).
- Luftburen värme: Systemet utgörs av en gasolvärmepanna som genom strålning samt via fläkt och luftslangar sprider värmen i vagnen. I små vagnar med ett rum sprids värmen enbart genom strålning (vilket minskar elförbrukningen). Våra vattenburna system är utrustade med den unika Bolinpumpen som säkerställer extremt tyst, energisnål och bra cirkulation. Varmvattensystemet utgörs i normala fall av 12 liter varmvattentillsats (beredare) när vagnen är utrustad med gasol eller dieselvärmare. Är vagnen installerad med dusch utrustas vagnen normalt istället med en 24 liter varmvattenberedare som även kan värmas med el.
 • Dieselvärme

  Här finns två alternativ för dieseluppvärmning:
 - Vattenburen värme: Systemet utgörs av en dieselpanna i kombination med självcirkulerande vattenburet system i form av väggplacerade konvektorer. Systemet blir därmed oberoende av el. Systemet kan kompletteras med golvvärme men behöver då en cirkulationspump (Bolinpumpen) som drivs med 12 V. Som tillval kan även systemet utrustas med elpatroner som möjliggör eluppvärmning (se elvärme ovan).
 - Strålningsvärme: Systemet utgörs av en diselvärmepanna som genom strålning sprider värmen i vagnen. Systemet blir därmed oberoende av el. Dieselvärme är utrustad med mekanisk termostat. Vid golvvärme är våra system utrustade med den unika Bolinpumpen som säkerställer extremt tyst, energisnål och bra cirkulation. Varmvattensystemet utgörs i normala fall av 12 liter varmvattentillsats (beredare) när vagnen är utrustad med gasol eller dieselvärmare. Är vagnen installerad med dusch utrustas vagnen normalt istället med en 24 liter varmvattenberedare som även kan värmas med el.